JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ AKUTNÍHO ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ AKUTNÍHO ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ

V případě akutního onemocnění dýchacích cest či střevního onemocnění ponechte dítě doma, zahajte domácí  léčbu dle příznaků onemocnění /klidový režim, dostatek tekutin, léky na snížení teploty, péče o nos – nosní kapky, Sinupret tbl či sirup, léky na kašel – např. Stoptussin, Sinecod, léky k usnadnění vykašlávání – např. bylinné sirupy či Mucosolvan, ACC…, léky k podpoře imunity – např. Kaloba, vitamin C, při průjmu dieta a probiotika/.

Za projevy akutního onemocnění považujeme: zvýšená teplota, kašel, rýma, chrapot, bolesti v krku, bolesti hlavy, vyrážka, zvracení, průjem, bolesti břicha, bolesti svalů a kloubů, schvácenost.

V případě potřeby nás kontaktujte telefonicky k domluvení dalšího postupu. Lehké průběhy onemocnění nevyžadují návštěvu ordinace. NA VYŠETŘENÍ JE VŽDY NUTNÉ SE OBJEDNAT.

Dítě by mělo být izolováno v domácím prostředí 10 dní od začátku příznaků, pokud lékař neurčí jinak.

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PO ZHOJENÍ INFEKTU A PŘED NÁSTUPEM DO KOLEKTIVU SE NEPROVÁDÍ, pokud lékař nestanoví jinak.

Do kolektivu smí nastoupit pouze zdravé dítě.

OMLUVENKY NEVYSTAVUJEME. Nepřítomnost dítěte omlouvá rodič, ev.  doloží škole prohlášení rodičů o bezinfekčnosti (pokud to škola vyžaduje).