Režimová opatření nadále platná.

Upozorňuji, že nadále platí režimová opatření v souvislosti s onemocněním COVID -19:

ROUŠKA VŽDY NUTNÁ

POUZE 1 DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBA 

VYŠETŘENÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ

POKUD SE NEDOVOLÁTE, KONTAKTUJTE NÁS SMS, VYUŽÍVEJTE EMAIL PRO NEAKUTNÍ KONZULTACE, ZMĚNU TERMÍNU apod.  Kontaktujte nás v ordinačních hodinách.

POKUD JSTE BYLI V KONTAKTU S ONEMOCNĚNÍM COVID-19 NEBO JSTE V KARANTÉNĚ, NEVSTUPUJTE, KONTAKTUJTE NÁS TELEFONICKY.