Režim ordinace od 1.6.2020

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte v naší ordinaci tato pravidla:

 1. PACIENTY OŠETŘUJEME VÝHRADNĚ PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ.
 2. Dostavte se včas.
 3. Vždy zvoňte. Vstupujte až na výzvu personálu, dodržujte jeho pokyny.
 4. Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. s jedním doprovodem u nezletilých a osob ZTP.
 5. Dodržujte odstup od ostatních pacientů.
 6. Zakryjte si ústa a nos.
 7. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdr. zařízení.
 8. Nedotýkejte se zbytečně povrchů.
 9. Vaše dítě držte u sebe, dítě nesmí na nic sahat.
 10. Ve zdr. zařízení nekonzumujte nápoje a jídlo.
 11. Při použití WC dodržujte hygienické zásady.
 12. Zkraťte dobu pobytu na co možná nejkratší.
 13. Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.
 14. POKUD JSTE BYLI V KONTAKTU S ONEMOCNĚNÍM COVID-19 NEBO JSTE V KARANTÉNĚ, NEVSTUPUJTE, KONTAKTUJTE NÁS TELEFONICKY.

Vydáno 1.6.2020